Menu

Bewindvoering

VDL Bewindvoering en Budgetcoaching komt op voor de belangen van de onderbewindgestelde persoon.

Het kan zijn dat mensen door allerlei omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege hun lichamelijke of psychische toestand, hun financiële zaken niet kunnen regelen. Er zijn veel mensen die in zo een situatie verkeren, soms tijdelijk, maar vaak ook blijvend.

‚ÄčWanneer uw geldzaken worden overgedragen aan iemand anders dan heet dit officieel onderbewindstelling. Bewindvoering is een zogenaamde beschermingsmaatregel en is dus bedoeld voor de persoon die onder bewind staat, ook wel de rechthebbende genoemd. De bewindvoerder, in dit geval VDL Bewindvoering en Budgetcoaching, komt op voor de belangen van de onderbewindgestelde persoon.

Volgens de wet is bewindvoering bedoeld voor mensen die meerderjarig zijn en vanwege hun lichamelijke of psychische toestand niet in staat zijn om hun eigen financiën te regelen. Om onder bewind te komen staan dient een verzoek te worden gedaan bij de Rechtbank. De Kantonrechter bepaalt wie er in aanmerking komt voor bewindvoering. VDL Bewindvoering en Budgetcoaching kan dit verzoek voor u opstellen. Er dienen stukken te worden overgelegd waaruit blijkt dat u uw financien niet meer kunt beheren. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het overleggen van een brief van een arts of een sociaal verslag van uw maatschappelijk werker. De aanvraag wordt door uzelf ondertekend. Indien dit niet mogelijk is, om welke reden dan ook, dan mag een naast familielid ook de aanvraag ondertekenen. Ook mag een voogd, mentor, of curator de aanvraag ondertekenen.

De Rechtbank benoemt de bewindvoerder en dit wordt vastgesteld in een beschikking. Zodra deze beschikking door de bewindvoerder en bij u thuis is ontvangen kan er een nieuwe rekening geopend worden. Dit wordt de beheerrekening genoemd. De beheerrekening zal worden gebruikt voor het beheer van uw inkomsten en uitgaven. U ontvangt van de bewindvoerder leefgeld op uw leefgeldrekening.

Hierna kan het bewind worden gestart. Er wordt een budgetplan opgesteld aan de hand van uw inkomsten en vaste lasten. Tevens zal aan ieder contact en schuldeiser een brief worden gestuurd dat de post voortaan aan de bewindvoerder moet worden gestuurd. De post die u nog op uw huisadres ontvangt mag u doorsturen aan de bewindvoerder. Wanneer er deurwaarders aan uw deur komen mag u een kopie van de beschikking van de Rechtbank geven.

Nadat het inkomen op de beheerrekening is ontvangen en u ontvangt waar u recht op heeft zal er zo snel mogelijk een financiële stabiele situatie gecreëerd gaan worden. Ook zullen de schulden geïnventariseerd worden.

Een bewindvoerder beslist alleen over de financiën. Een bewindvoerder kan dus geen inschrijving bij de Gemeente regelen, een paspoort aanvragen, woonruimte of werk voor u regelen. 

Meer informatie? Bel naar 06-43731299 of e-mail naar info@vdlbewind.nl. LinkedIn Facebook