Menu

Zakelijk

Budgetcoaching voor uw klant

Bij diverse instanties kunnen steeds meer mensen hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Het gaat hier bijvoorbeeld om betalingsachterstanden bij woningbouw verenigingen, zorgverzekeringen en energiemaatschappijen. Een deel van de klanten met geldzorgen kunnen een betalingsregeling treffen of komen terecht bij schuldhulpverlening. Maar er zijn ook mensen die hiervoor niet in aanmerking komen, omdat ze niet aan de gestelde eisen voldoen. Zij hebben echter wel behoefte aan begeleiding in hun financiële situatie.

Als budgetcoach kunnen wij uw klanten helpen om grotere betaalachterstanden te voorkomen en weer grip te krijgen op de financiën. Wij richten ons hierbij vooral op het aanleren van budgetvaardigheden zodat men beter omgaat met het beschikbare inkomen. Het opzetten van een overzichtelijke thuisadministratie is hier een belangrijk onderdeel van.

Budgetcoaching voor uw medewerker

Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met werknemers die financiële problemen hebben. Door alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op financiële problemen kunt u problemen van medewerkers eerder herkennen, erger voorkomen en wellicht oplossen.

Financiële problemen kunnen o.a. leiden tot:

  • Stress waardoor de werknemer minder presteert
  • Ziekteverzuim
  • Loonbeslagen
  • Voorschotten

Dit kost u als werkgever geld! U hebt er dus alle belang bij de financiële problemen van een medewerker te herkennen en deze te helpen oplossen, zodat ze niet verergeren. U kunt uw werknemers wijzen op het bestaan van de budgetcoach en u kunt bepaalde medewerkers de diensten van de budgetcoach aanbieden om hun zaken weer op orde te brengen.

Een gemiddeld traject van 8 uur, waarbij wij als budgetcoach bij uw medewerker thuis komen, verdient zichzelf in de meeste gevallen al snel weer terug en de winst is blijvend omdat het verzuim afneemt en de motivatie toeneemt.

Meer informatie? Bel naar 06-43731299 of e-mail naar info@vdlbewind.nl. LinkedIn Facebook

VDL Bewindvoering en Budgetcoaching biedt thuisadministratie aan.

> Lees verder

Een budgetcoach is een tijdelijke steun voor mensen die het overzicht in hun financiën kwijt zijn.

> Lees verder

VDL Bewindvoering en Budgetcoaching komt op voor de belangen van de onderbewindgestelde persoon.

> Lees verder